Vedligeholdelse

I Signalgården deltager SAMTLIGE husstande i snerydningen.

 

“Alle fejer for egen dør”. Det vil sige:

  • De, der har indgang fra gadeplan, rydder fra hoveddøren og ud til fortov/sti/brandvej.

  • De, der har indgang fra svalegang, rydder svalegangen foran egen bolig.

ALLE husstande deles (se vedhæftede fil) om rydning af områderne:

  • De 5 trapper (inklusiv hjørnet på toppen af trappen) samt

  • Området ved skralde- og storskraldsrum.

Der er skovle og koste i trapperummene. Salt må IKKE anvendes, da det ødelægger metallet.

Området i indergården indgår ikke, da vi ikke har ansvaret for rydning her.

 

Det er den enkelte husstands ansvar, at der bliver ryddet på de angivne dage.

 

Bestyrelsen opfordrer til, at man hjælpes ad og bytter internt, hvis man er forhindret i selv at rydde.

 

Ved problemer kan bestyrelsen kontaktes.

 

God vinter!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Du finder Snerydningsplanen her:
Snerydningsplan