Servicegruppe

Arbejdsbeskrivelse :

 

  • Yder teknisk og praktisk hjælp til Bestyrelsen.

  • Løser tekniske og praktiske ad hoc opgaver udstukket af Bestyrelsen og deltager evt. i  møder med Bestyrelsen og 3B.

  • Servicerer udendørsbelysningen og sørger for pæreskift i udendørslamper monteret på facader og under udhæng.

  • Servicerer elskabe i varmecentralen og sørger for skiftning af sikringer.

  • Inspicerer løbende Signalgårdens bygninger og bygningstilbehør udvendigt og indrapporterer ændringer, fejl og mangler til  Bestyrelsen og hjælper om muligt med udbedring af løse facadeplader osv.

  • Hjælper affaldsansvarlig med flytning og omrokering af fejlsorteret og fejlplaceret affald  i storskralds rummet.   

 

 

 Hent information som PDF