Renholdelsesgruppe

Opgaver for Renholdnings-gruppen i Signalgården
 

Opsamle affald, papir, cigaretskodder og andet der ligger og flyder på vores område.
 

Området dækker inde i gården, flise arealet rundt om bygningerne og parkerings pladsen. Samt langs hækken, både på Amagerfælledvej og indenfor på P pladsen. Det gælder også P pladsen på den anden side af brandvejen. 3 pladser i den indvendige række og 9 pladser ud til Amagerfælledvej.


Tømme affaldsbeholderne inde i gårdområdet. Nøglen til affaldsbeholderne i gården hænger i skuret ved 141, sammen med de andre arbejdsredskaber. HUSK NØGLEN SKAL HÆNGES TILBAGE EFTER BRUG.

Flytning af containerne for dagsrenovationen, da det ofte kun er de forreste containere der bliver fyldt op først. Containerne tømmes hver mandag og torsdag, så dagene før, kan det være nødvendigt at bytte om på containerne, således at affaldet er fordelt i så mange containere som muligt. Og at lågene stadig kan være lukkede.


Fejning inde ved dagrenovations container området. Ved behov, fejning ved cykelstativerne og på flise området omkring bygningerne, og på parkeringspladsen.

 

Afvaske graffiti

Planen for renhold kan hentes her

Kontakt

Mail: kontaktrenholdelse@signalgaarden.dk

Mailgruppe for intern kommunikation i gruppen

Mail: renholdelse@signalgaarden.dk


Redigeret 27/12 2022