Renholdelsesgruppe

Opgaver for renholdnings-gruppen

 

Opsamle affald, papir, cigaretskodder og andet der ligger og flyder på vores område.

 

Området dækker inde i gården, flise arealet rundt om bygningerne og parkerings pladsen. Samt langs hækken, både på Amagerfælledvej og indenfor på P pladsen. Og i

storskraldsrummet.

 

Flytning af containerne for dagrenovationen, da det ofte kun er de forreste containere der bliver fyldt op først. Containerne tømmes hver mandag og torsdag, så dagene før, kan det være nødvendigt at bytte om på containerne, således at affaldet er fordelt i så mange containere som muligt. Og at lågene stadig kan være lukkede.

 

Fejning inde ved dagrenovations container området. Ved behov fejning ved cykelstativerne og på flise området omkring bygningerne, og på parkeringspladsen.

 

Afvaske graffiti.

 

 

Planen for renhold kan hentes her

 

Kontakt

Mail: kontaktrenholdelse@signalgaarden.dk

 

Mailgruppe for intern kommunikation i gruppen

Mail: renholdelse@signalgaarden.dk