Arbejdsgrupper

Signalgården er en almenbolig+-afdeling, hvor du som beboer har særlige forpligtelser bl.a. ift.  vedligeholdelse og renholdelse.

 

I Signalgården har vi besluttet, at en del af dette arbejde foregår gennem forskellige arbejdsgrupper. 

 

Læs mere om de enkelte grupper og find kontaktoplysninger via menuen til venstre.

 

Derfor skal du være med i en gruppe:

I almenbolig+ er det et krav, at alle husstande deltager i det fælles arbejde i afdelingen. Derfor skal alle husstande have mindst et medlem i en arbejdsgruppe.


Deltagelse i en gruppe er ikke kun arbejde – det er også en god mulighed for at være sammen med naboer og lære nye naboer at kende.

 

Beslutninger træffes af afdelingsbestyrelsen:

Grupperne kan ikke på egen hånd træffe beslutninger, der berører alle beboere eller afdelingens ejendom. Gruppen skal i stedet lave et oplæg til bestyrelsen, der herefter træffer beslutning..

 

Tilmeld dig en gruppe

Er din husstand ikke med i en arbejdsgruppe, skal du kontakte Afdelingsbestyrelsen for at blive tilmeldt.